Try using it in your preferred language.

English

 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Polski
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar
translation

To jest post przetłumaczony przez AI.

durumis AI News Japan

Szczyt G7: Poszukiwanie rozwiązań w sprawie rozmrożenia aktywów rosyjskich

 • Język pisania: Koreański
 • Kraj referencyjny: Japonia country-flag

Wybierz język

 • Polski
 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar

Tekst podsumowany przez sztuczną inteligencję durumis

 • Na szczycie G7, który odbył się w Stresa we Włoszech w dniach 23-25 maja 2024 r., dyskutowano o rozmrożeniu zamrożonych aktywów Rosji, ale nie osiągnięto porozumienia w sprawie konkretnych działań.
 • UE zaproponowała wykorzystanie jedynie dochodów z zarządzania zamrożonymi aktywami Rosji, podczas gdy Stany Zjednoczone zaproponowały emisję obligacji lub zaciągnięcie pożyczki pod zastaw przyszłych odsetek od zamrożonych aktywów.
 • W wspólnym oświadczeniu G7 wyrażono poparcie dla decyzji UE, a także zobowiązano się do kontynuowania rozmów w celu przedstawienia szerokiej gamy opcji wsparcia Ukrainy na szczycie G7 w czerwcu.

Na szczycie G7, który odbył się w Stresa we Włoszech od 23 do 25 maja 2024 r., toczyła się ożywiona dyskusja na temat możliwości rozmrożenia zablokowanych rosyjskich aktywów w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Kraje członkowskie G7 poszukiwały rozwiązań, które umożliwiłyby wykorzystanie zablokowanych rosyjskich aktywów do odbudowy Ukrainy, ale nie doszły do porozumienia w kwestii szczegółowych metod realizacji.

Unia Europejska (UE) opracowała własne rozwiązanie tuż przed spotkaniem. Biorąc pod uwagę, że 2/3 zablokowanych rosyjskich aktywów znajduje się w krajach członkowskich UE, UE postanowiła zamiast wykorzystywać same zamrożone aktywa, wykorzystać jedynie dochody z ich zarządzania. Oczekuje się, że dzięki temu rozwiązaniu UE uzyska roczne dochody w wysokości około 3 miliardów euro (około 500 miliardów jenów).

Jednak szacuje się, że odbudowa szkód wyrządzonych Ukrainie w wyniku rosyjskiej inwazji będzie wymagała 486 miliardów dolarów (około 62 bilionów jenów) w ciągu najbliższych 10 lat. Oznacza to, że dochody z zarządzania zamrożonymi aktywami są niewystarczające.

W związku z tym Stany Zjednoczone zaproponowały rozwiązanie, które polegałoby na emisji obligacji lub zaciągnięciu pożyczki z wykorzystaniem przyszłych odsetek od zamrożonych aktywów. Biorąc pod uwagę, że wartość rosyjskich aktywów zamrożonych przez Zachód wynosi łącznie 300 miliardów dolarów (około 380 bilionów jenów), zastosowanie tego sposobu może zwiększyć fundusze na wsparcie Ukrainy do 500 miliardów dolarów.

Jednakże realizacja tego rozwiązania wymagałaby utrzymania zamrożenia rosyjskich aktywów przez dłuższy czas, co rodzi obawy o potencjalne naruszenie prawa międzynarodowego w zakresie zabezpieczenia praw własności. Ponadto może to doprowadzić do zmniejszenia rezerw walutowych niektórych krajów, co może mieć negatywny wpływ na międzynarodowy ruch kapitału.

W wspólnym oświadczeniu G7 wyrażono poparcie dla decyzji UE, a jednocześnie zobowiązano się do kontynuowania dyskusji w celu przedstawienia na szczycie G7 w czerwcu różnych opcji wsparcia Ukrainy. Ostatecznie prawdopodobnie przyjęte zostanie rozwiązanie oparte na propozycji UE lub kompromis między propozycją UE a propozycją Stanów Zjednoczonych. W każdym razie, biorąc pod uwagę niewielką skalę rosyjskich aktywów zamrożonych przez Japonię, rozwój wydarzeń na tym polu prawdopodobnie będzie miał niewielki wpływ na rolę Japonii.

Z drugiej strony, w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę zastosowano surowe sankcje ekonomiczne, które doprowadziły do zamrożenia znaczących aktywów. Według danych rządu japońskiego, zamrożono środki w japońskich jenach należące do rosyjskiego banku centralnego, w wysokości około 3,8 bilionów jenów.

Zamrożone aktywa są pozbawione możliwości swobodnego rozporządzania przez rosyjski bank centralny, co uniemożliwia im inwestowanie na rynku lub wypłacanie środków. Jest to środek sankcji ekonomicznych stosowanych przez społeczność międzynarodową w celu ograniczenia możliwości finansowania przez Rosję inwazji na Ukrainę.

W obliczu gwałtownego spadku wartości rubla rosyjskiego w wyniku sankcji, rosyjski bank centralny podjął kroki w celu obrony rubla, podnosząc stopę procentową z 9,5% do 20%. Wdraża również drastyczne środki, takie jak obowiązek sprzedaży walut obcych przez firmy eksportowe. Eksperci uważają, że sankcje mają znaczny wpływ na rosyjską gospodarkę.

W obliczu dotkliwych skutków sankcji ekonomicznych dla rosyjskiej gospodarki, spodziewane jest kontynuowanie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy. Odbudowa Ukrainy nie sprowadza się jedynie do odbudowy zniszczonych budynków i infrastruktury, ale wymaga długoterminowych inwestycji w przyszłość, takich jak przejście na energię zieloną, transformacja cyfrowa i budowa gospodarki opartej na włączeniu.

Chociaż na szczycie G7 nie udało się opracować pełnego planu wsparcia odbudowy Ukrainy, spodziewane jest, że społeczność międzynarodowa będzie nadal poszukiwać rozwiązań. Będzie to ważny krok w kierunku zakończenia nielegalnej rosyjskiej inwazji i budowania świata opartego na pokoju.

durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
Rząd Japonii opracowuje środki ekonomiczne i wojskowe w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę rząd Japonii podejmuje zdecydowane działania, w tym sankcje gospodarcze i pomoc wojskową dla Ukrainy oraz zakaz eksportu broni do Rosji. Ponadto, w celu zapewnienia pokoju i stabilności w regionie Azji Wschodnie

8 maja 2024

Rosja grozi odwetem państwom dostarczającym broń na Ukrainę… wspomina o stosunkach japońsko-rosyjskich Władimir Putin, prezydent Rosji, wydał ostrzeżenie dla państw dostarczających broń na Ukrainę, mówiąc, że kraje dostarczające broń zdolną do ataku na terytorium Rosji mogą stać się celem dostaw broni z Rosji. Stwierdził również, że gdyby Zachód zaprzestał

6 czerwca 2024

Prezydent Putin stawia warunek wznowienia negocjacji traktatu pokojowego z Japonią: "Zaprzestanie wspierania Ukrainy" Władimir Putin, prezydent Rosji, stawia warunek wznowienia negocjacji traktatu pokojowego z Japonią: zaprzestanie wspierania Ukrainy. Jednocześnie wzmacnia presję militarną na Japonię. Putin zasugerował możliwość użycia broni jądrowej w przypadku zagrożen

9 czerwca 2024

KOTRA Invest Korea organizuje forum biznesowe Korea-Polska KOTRA i Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowały 25 dnia „Forum Biznesowe Korea-Polska 2024”, aby wspierać inwestycje polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, zapewnić informacje o środowisku inwestycyjnym i bezpłatne możliwości komplekso
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

26 kwietnia 2024

Kraje posiadające największą liczbę broni jądrowej na świecie Krajem posiadającym największą liczbę broni jądrowej na świecie jest Rosja, która posiada łącznie 5 977 sztuk broni jądrowej, a za nią plasują się Stany Zjednoczone z 5 428 sztukami. Korea Północna posiada 20 głowic jądrowych, co plasuje ją na dziewiątym
세상 모든 정보
세상 모든 정보
세상 모든 정보
세상 모든 정보

15 kwietnia 2024

Dlaczego amerykański rynek akcji rósł przez ostatnie 10 lat Powszechnym błędem inwestorów indywidualnych jest przekonanie, że inwestowanie na rynkach akcji krajów o wysokim wzroście gospodarczym zapewni wysokie stopy zwrotu. Wzrost gospodarczy nie ma bezpośredniego wpływu na rentowność rynku akcji, a na nią wpływa
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자

3 kwietnia 2024

Wejście na japoński rynek zaopatrzenia w energię i materiały, KOTRA oferuje wsparcie W dniach 24-25 kwietnia Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Energii oraz KOTRA zorganizowały w Osace w Japonii „Forum Partnerstwa w Dziedzinie Materiałów i Komponentów 2024”, wspierając wejście na japoński rynek 47 koreańskich firm z branży energetycznej i z
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

25 kwietnia 2024

Koncert dyskusyjny "Bogactwo dla mężczyzn" x "Kim, autor" - Złoty czas Prezes Lee Sang-woo porównał obecny rynek nieruchomości do 4. rundy meczu baseballowego i przewiduje, że w przyszłości będzie kontynuował wzrost. Jako kluczowe wskaźniki zmian w nastrojach rynkowych wskazał obroty nieruchomościami w przedziale od 9 do 12
junpyo jeon
junpyo jeon
junpyo jeon
junpyo jeon
junpyo jeon

26 kwietnia 2024

Zmiana relacji z pieniędzmi w świetle upadłości FTX: szansa dla banków Artykuł omawiający obawy finansowe współczesnych ludzi i rolę banków w ich łagodzeniu w świetle upadłości FTX. W artykule postawiona jest teza, że banki powinny inwestować w cyfrowe platformy finansowe, aby zapewnić klientom stabilność. Artykuł został opu
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son

9 maja 2024