Try using it in your preferred language.

English

 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Polski
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar
translation

To jest post przetłumaczony przez AI.

durumis AI News Japan

Wczesne opracowanie i promocja wytycznych dla firm w Japonii dotyczących japońskiego DBS - po przyjęciu ustawy o ochronie dzieci przed przemocą seksualną

 • Język pisania: Koreański
 • Kraj referencyjny: Japonia country-flag

Wybierz język

 • Polski
 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar

Tekst podsumowany przez sztuczną inteligencję durumis

 • Po przyjęciu ustawy wdrażającej "japoński DBS", system sprawdzania przeszłości karnej osób pracujących z dziećmi, rząd Japonii planuje szybko opracować i promować wytyczne dotyczące działań firm. Działania te będą realizowane z uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych i czasu potrzebnego na przygotowanie się przez firmy.
 • Szczegółowe wytyczne dotyczące działań firm, takie jak sprawdzanie przeszłości karnej kandydatów do pracy lub obecnych pracowników oraz kryteria oceny "ryzyka przemocy seksualnej", nie zostały jeszcze opracowane. Agencja ds. Rodzin i Dzieci planuje opracować wytyczne i promować je po konsultacjach z organizacjami branżowymi i ekspertami.
 • Wprowadzenie japońskiego DBS to ważny krok w celu ochrony dzieci przed przestępstwami seksualnymi, ale nakłada na firmy nowe obowiązki i odpowiedzialność. Po przyjęciu ustawy konieczne jest zapoznanie się z wytycznymi i podjęcie odpowiednich działań. Aby rozwiać obawy związane z ochroną danych osobowych i ograniczeniem wolności wyboru zawodu, należy podchodzić do tej kwestii z rozwagą.

W kontekście wprowadzenia w Japonii systemu weryfikacji przeszłości karnej w odniesieniu do przestępstw seksualnych wobec dzieci, znanego jako "japońska wersja DBS", minister ds. polityki dziecięcej Kato wyraził stanowisko, że zamierza opracować i promować wytyczne dotyczące reakcji przedsiębiorstw, które zostaną przygotowane po uchwaleniu ustawy, jak najszybciej.

Projekt ustawy o wprowadzeniu "japońskiej wersji DBS" umożliwia pracodawcom zatrudniającym osoby w sektorze dziecięcym weryfikację w Ministerstwie Sprawiedliwości, za pośrednictwem agencji ds. dzieci i rodzin, przeszłości karnej w odniesieniu do przestępstw seksualnych. Rząd planuje opracować wytyczne dotyczące reakcji wymaganych od przedsiębiorstw po uchwaleniu ustawy.

Minister ds. polityki dziecięcej Kato stwierdził 11 czerwca podczas posiedzenia komisji ds. wewnętrznych izby wyższej parlamentu, że "konieczne jest przekazanie zainteresowanym stronom, w możliwie jak najprostszy sposób, szczegółowych informacji na temat środków dotyczących zarządzania informacjami, biorąc pod uwagę kwestię ochrony danych osobowych, a także ostrzeżeń".

Dodał: "Chcę współpracować z ekspertami i organizacjami branżowymi, aby zapewnić odpowiednie środki i starannie opracować te wytyczne. Będziemy je udostępniać jak najszybciej, biorąc pod uwagę wystarczający czas na przygotowanie się do ich wprowadzenia przez przedsiębiorstwa objęte ustawą, i będziemy prowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną".

W obecnym systemie japońskim nie ma mechanizmu weryfikacji przeszłości karnej w odniesieniu do przestępstw seksualnych wobec dzieci, co oznacza, że ​​osoby, które popełniły w przeszłości przestępstwa seksualne wobec dzieci, mogą nadal pracować z dziećmi. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzenie "japońskiej wersji DBS" jest priorytetem.

Istnieją jednak obawy związane z wprowadzeniem "japońskiej wersji DBS". W szczególności brak jest jasnych kryteriów dotyczących konkretnych działań wymaganych od przedsiębiorstw, takich jak weryfikacja przeszłości karnej w odniesieniu do przestępstw seksualnych kandydatów do pracy lub obecnych pracowników, czy też "środki zapobiegawcze" w przypadku uznania kogoś za "ryzyko przemocy seksualnej".

Agencja ds. dzieci i rodzin wyjaśniła, że ​​"ze względu na szeroki zakres branż objętych tą ustawą i różny wiek dzieci, 'ryzyko' może być rozumiane na wiele sposobów i trudno jest przedstawić uniwersalne standardy". Dlatego planuje opracować wytyczne i prowadzić kampanię informacyjną w oparciu o opinie organizacji branżowych i ekspertów.

Wprowadzenie "japońskiej wersji DBS" to ważny krok w kierunku ochrony dzieci przed przestępstwami seksualnymi, ale stawia ono przed przedsiębiorstwami nowe obowiązki i odpowiedzialność. Po uchwaleniu ustawy, przedsiębiorstwa będą musiały zapoznać się z wytycznymi i podjąć odpowiednie działania. Ponadto, konieczne jest ostrożne podejście do kwestii ochrony danych osobowych i ograniczenia swobody wyboru zawodu.

durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
Nowa propozycja polityki dla przyciągania i integracji globalnych talentów w japońskim świecie biznesu Japońska Federacja Gospodarcza (Keidanren) zaproponowała kompleksową politykę mającą na celu przyciąganie zagranicznych talentów, obejmującą strategiczne przyciąganie, zwiększanie różnorodności i integracji, a także wspieranie obcokrajowców przez cały okr

7 maja 2024

Kompleksowa dyskusja na temat zapewniania informacji o prognozach pogody na poziomie krajowym i złagodzenia regulacji dotyczących prywatnych firm meteorologicznych Na początku XXI wieku rząd Japonii podjął się reformy prawodawstwa w celu zwiększenia efektywności systemu prognozowania pogody. Przeformułowanie roli Japońskiej Agencji Meteorologicznej i dyskusje dotyczące złagodzenia regulacji dotyczących prywatnych fi

16 maja 2024

60 lat, spadek wynagrodzenia... Ponowne zatrudnienie vs. przedłużenie wieku emerytalnego, polaryzacja zatrudnienia seniorów w Japonii Toyota i Nitori Holdings rozszerzyły wiek ponownego zatrudnienia do 70 lat, ale zgodnie z ustawą o stabilności zatrudnienia osób starszych po 65 roku życia firmy mogą decydować o ponownym zatrudnieniu. Toyota określa jako osoby kwalifikujące się do ponown

6 czerwca 2024

UniBiz oferuje bezpłatne konsultacje dotyczące certyfikacji ISO 45001 W czerwcu UniBiz oferuje bezpłatne konsultacje dotyczące certyfikacji ISO 45001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) dla małych i średnich przedsiębiorstw. ISO 45001 jest zalecany jako skuteczny sposób na zarządzanie przepisami o karach za
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

28 maja 2024

Czym jest regulamin pracy? Pracodawca zatrudniający stale co najmniej 10 pracowników jest zobowiązany do sporządzenia regulaminu pracy, w którym określono warunki pracy i dyscyplinę pracy, i do zgłoszenia go do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku braku zgłoszenia
꿈많은청년들
꿈많은청년들
Obrazek z tekstem o tym, że nie zgłoszono regulaminu pracy
꿈많은청년들
꿈많은청년들

14 maja 2024

Jak sprawdzić w internecie informacje o zawieszeniu działalności Wyszukiwanie informacji o zawieszeniu działalności pozwala na sprawdzenie danych dotyczących przedsiębiorstw, które naruszyły przepisy związane z bezpieczeństwem żywności, ochroną młodzieży i innymi przepisami. Informacje te są dostępne na stronach intern
후도리블로그
후도리블로그
후도리블로그
후도리블로그

20 kwietnia 2024

Ministerstwo Przemysłu i Handlu - KOTRA, nabór wniosków do programu Export Voucher 2024 - runda 2 Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz KOTRA prowadzą nabór wniosków do programu Export Voucher 2024 - runda 2, mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw. Program Export Voucher, uruchomiony w 2017 roku, w t
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

20 maja 2024

Wejście na japoński rynek zaopatrzenia w energię i materiały, KOTRA oferuje wsparcie W dniach 24-25 kwietnia Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Energii oraz KOTRA zorganizowały w Osace w Japonii „Forum Partnerstwa w Dziedzinie Materiałów i Komponentów 2024”, wspierając wejście na japoński rynek 47 koreańskich firm z branży energetycznej i z
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

25 kwietnia 2024

Świadomość niepełnosprawności 'Nasze społeczeństwo wciąż ma wiele do zrobienia' Szkolenia w zakresie świadomości niepełnosprawności powinny wykraczać poza proste przekazywanie wiedzy i obejmować naukę poprzez doświadczenie, dyskusje, aby zwiększyć zrozumienie uczestników. Należy również zapewnić zróżnicowane programy edukacyjne uwzgl
장애인인식개선
장애인인식개선
장애인인식개선
장애인인식개선
장애인인식개선

8 lutego 2024