Try using it in your preferred language.

English

 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Polski
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar
translation

To jest post przetłumaczony przez AI.

durumis AI News Japan

Sytuacja IB w Japonii i wyzwania dla rekrutacji na studia: perspektywa szkół średnich i uniwersytetów

 • Język pisania: Koreański
 • Kraj referencyjny: Japonia country-flag

Wybierz język

 • Polski
 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar

Tekst podsumowany przez sztuczną inteligencję durumis

 • W Japonii obserwuje się wzrost liczby szkół wdrażających program IB, jednak jego wykorzystanie w procesie rekrutacji na studia jest wciąż na wczesnym etapie. Istnieją wyzwania związane z brakiem zrozumienia programu IB zarówno po stronie szkół średnich, które go wdrażają, jak i uczelni, które go stosują w procesie rekrutacji.
 • W szczególności, do listopada rekrutacja często odbywa się na podstawie prognozowanych ocen, co może prowadzić do odrzucenia po ogłoszeniu ostatecznych wyników w styczniu, co budzi niepokój wśród uczniów DP. Zwrócono uwagę, że wymagania dotyczące dokumentów podczas rekrutacji na studia IB na japońskich uczelniach są wysokie, co stanowi dodatkowy ciężar dla studentów DP.
 • Oprócz problemów z ekonomicznymi trudnościami w przypadku podjęcia studiów na zagranicznych uczelniach oraz braku wsparcia w rekrutacji na studia dla absolwentów programu IB, zwrócono uwagę na problem ograniczonych możliwości wyboru ścieżki kariery, zwłaszcza w dziedzinie nauk ścisłych, wynikający z braku zrozumienia programu IB przez japońskie uczelnie.

W Japonii rośnie popularność programów IB, ale ich wykorzystanie w rekrutacji na studia wciąż jest na wczesnym etapie i istnieją problemy związane z brakiem zrozumienia między szkołami średnimi a uczelniami.

7 czerwca 2024 roku Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii zorganizowało drugie spotkanie „Spotkanie ekspertów w sprawie rozszerzenia wykorzystania programu IB”. Na spotkaniu przedstawiono stan wykorzystania programu IB w rekrutacji na studia, a także omówiono sytuację szkół średnich prowadzących programy IB oraz uczelni wyższych, które w swojej rekrutacji wykorzystują program IB, w tym związane z nimi trudności.

Jako pierwszy dyrektor szkoły średniej Tokyo Gakugei Daigaku Fuzoku Kokusai Chuto Kyoiku Gakko, Ogino, przedstawił informacje o karierze absolwentów programu IB oraz wyzwaniach związanych z rekrutacją w oparciu o IB. Ogino wskazał, że japońskie uczelnie nadal nie do końca rozumieją program IB, co skutkuje tym, że rekrutacja na studia z wykorzystaniem programu IB nie jest korzystna dla studentów DP.

W szczególności, do listopada rekrutacja często odbywa się w oparciu o przewidywane oceny (Predicted Grades), a po opublikowaniu ostatecznych ocen (Final Grades) w styczniu istnieje ryzyko odrzucenia, co budzi niepokój u studentów DP. Ogino zwrócił również uwagę na to, że rekrutacja na studia z wykorzystaniem programu IB na japońskich uczelniach wymaga złożenia dużej ilości dokumentów, co stanowi dodatkowe obciążenie dla studentów DP. Na koniec Ogino wskazał na trudności związane z nauką na zagranicznych uczelniach dla absolwentów programu IB, takie jak problemy finansowe i brak odpowiedniego wsparcia w procesie rekrutacji.

Następnie nauczycielka szkoły średniej Mitake Gakuen Chuko Gakko, Matsuzaki, wskazała na to, że chociaż program IB zwiększa zakres wyboru kariery dla uczniów, to jednocześnie niedostateczne zrozumienie programu IB przez japońskie uczelnie ogranicza możliwości wyboru kariery, zwłaszcza w przypadku studiów ścisłych. Matsuzaki wyjaśniła, że program IB pozwala uczniom odkryć swoje mocne strony i zainteresowania oraz spróbować swoich sił w różnych dziedzinach, ale brak świadomości japońskich uczelni na temat programu IB prowadzi do ograniczeń w wyborze kariery dla absolwentów tego programu.

Problemy poruszone na tym spotkaniu wskazują na potrzebę zwiększenia zrozumienia programu IB przez japońskie uczelnie oraz stworzenia spersonalizowanych procedur rekrutacji dla absolwentów programu IB. Konieczne jest zwłaszcza wprowadzenie zmian w procedurach rekrutacji uwzględniających różnicę między przewidywanymi a ostatecznymi ocenami absolwentów programu IB, a także działania uczelni w celu zwiększenia zakresu wyboru kariery dla absolwentów programu IB.

Program IB to program edukacyjny, który wspiera uczniów w maksymalnym wykorzystaniu swojego potencjału. Mamy nadzieję, że w przyszłości japońskie uczelnie zwiększą swoje zrozumienie programu IB, ulepszą procedury rekrutacji na studia z wykorzystaniem programu IB i zapewnią absolwentom programu IB więcej możliwości wyboru kariery.

durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
Wystawa Światowa w Osace 2025: Kontrowersje wokół programu bezpłatnego zapraszania uczniów - czy ankieta urzędu edukacji to "przymusowa uczestnictwo"? W związku z programem bezpłatnego zapraszania uczniów szkół podstawowych, średnich i ponadgimnazjalnych w prefekturze Osaka na Wystawę Światową Osaka-Kansai 2025 narasta kontrowersja. Społeczność krytykuje sposób przeprowadzania ankiety przez urząd eduka

9 czerwca 2024

Popularny program edukacyjno-kulturowy w Japonii: "Edukacja za granicą" Program "Edukacja za granicą" w mieście Kokonohe w prefekturze Akita w Japonii oferuje uczniom szkół podstawowych i średnich możliwość przeżycia życia w wiosce, ucząc się o naturze i tradycyjnej kulturze. Program ten pomaga dzieciom rozwijać się poprzez n

12 maja 2024

Wybór branży dla zatrudnienia - cechy i punkty ostrożności branży o najwyższych zarobkach Branże o najwyższych początkowych wynagrodzeniach to „działalność naukowa i badawcza, usługi profesjonalne i techniczne”, „informatyka i telekomunikacja” oraz „budownictwo”. Jednak zamiast skupiać się tylko na wynagrodzeniu, ważne jest, aby wybrać branżę

14 maja 2024

[Historia programisty SI] 03. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w firmie SI Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko programisty SI skupia się bardziej na możliwości kodowania niż na wysokich umiejętnościach technicznych, dlatego wystarczy zrozumienie struktury Spring + mybatis, której uczy się w szkołach programowania finansowanych
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자

16 kwietnia 2024

[Programista, idzie na studia podyplomowe] 2. Recenzja rozmowy kwalifikacyjnej na studiach podyplomowych na kierunku Informatyka i Technologia Innowacyjna na Uniwersytecie Dankook. Sprawdź przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na studiach podyplomowych na kierunku Informatyka i Technologia Innowacyjna na Uniwersytecie Dankook, gdzie 50% oceny stanowi wynik, a 50% rozmowa kwalifikacyjna. Dowiedz się o typach pytań zadawanych podczas rozmo
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자

4 kwietnia 2024

[Programista, idź do szkoły magisterskiej] 11. Dla programistów przygotowujących się do studiów magisterskich Jeśli jesteś programistą, który chce zdobyć tytuł magistra pracując, możesz rozważyć pójście na studia podyplomowe. Studia podyplomowe są łatwiejsze w uzyskaniu tytułu magistra niż studia ogólne, a także oferują możliwości nawiązywania kontaktów z program
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자

10 kwietnia 2024

Muhau dostarcza rozwiązanie do testowania umiejętności i rozmów kwalifikacyjnych opartego na sztucznej inteligencji „Monster” do Uniwersytetu w Jeonbuk Rozwiązanie do rozmów kwalifikacyjnych oparte na sztucznej inteligencji „Monster” firmy Muhau zostało wdrożone w procesie selekcji programu dla wyróżniających się studentów mieszkających w akademiku Uniwersytetu w Jeonbuk. Monster ocenia kompleksowo kompe
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

30 kwietnia 2024

Egzamin pisemny na certyfikat analityka badań społecznych 2. stopnia - relacja z egzaminu i przykłady pytań (zalecane miejsce egzaminacyjne: Technikum Przemysłu Przyszłości) Podzielę się relacją z egzaminu pisemnego na certyfikat analityka badań społecznych 2. stopnia z maja 2022 roku i przytoczę kilka przykładów pytań. Wśród 12 pytań pojawiły się m.in. pytania o sposoby zmniejszenia błędów w metodzie obserwacji, sposoby zw
롱롱이
롱롱이
롱롱이
롱롱이
롱롱이

27 kwietnia 2024

[Deweloper, studia podyplomowe] 1. Wybór studiów podyplomowych i recenzja aplikacji Autor, 4-letni programista webowy, zastanawiał się nad podjęciem studiów podyplomowych równolegle z pracą, ostatecznie został przyjęty na studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Dankook, które oferują zajęcia w weekend
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자
투잡뛰는 개발 노동자

4 kwietnia 2024